ביטים וכלי עזר נלווים

ספייסר - SPAX-D

מידת חיבור עבור 4 מידות רוחב: 4-5-6-7 מ"מ

*בדוק את המרווח המומלץ על ידי היצרן של לוחות הדק.

12 ספייסרים בקופסת פלסטיק שימושית, הניתנת לשימוש חוזר.
SPAX-D - ספייסרים