BONDEX - צבעי עץ
SPAX - ברגי עץ
ITOOLS
vogt
fein

דבקים

H650

חומר יישור המתפלס מאליו בעל זמני ייבוש והתקשות מהירים.
מיועד בעיקר לשימוש במקומות שבהם מהירות העבודה מהווה גורם חשוב לצורך השלמת עבודות שיפוץ
ותיקון לפני השימוש ב- Bona R850 Speed.
  • בעל רמת נזילות מצויינת
  • מצטיין בדרגת קושי ובעמידות גבוהה
  • שיעור התכווצות נמוך
  • החומר מקשר את המים בצורה מושלמת באמצעות קריסטליזציה(הידרציה)
  • מומלץ להמתין לפחות שעה אחת לפני התקנת רצפת עץ בעזרת Bona R850 Speed וזאת כאשר עובייה של שכבה המדה אינו עולה על 5 מ"מ
יכולת כיסוי: 1.5 ק"ג למ"ר
סוגי אריזות: שקי נייר של 25 ק"ג

למפרטים נוספים לחץ כאן

Bona H650 מדה מתפלסת